Deciziile Comitetului Executiv din 3 noiembrie 2021

Joi, 4 November 2021 - 05:57

Aprobă modificarea ROAF art. 14 alin. 2 din ROAF exclusiv până la finalul sezonului 2021/2022 în sensul creșterii termenului acordat pentru asigurarea asistenței medicale de la 15 la 30 de minute. Aceeași prevedere va fi aplicabilă și pentru ROC Fotbal în sală.
Textul art. 14 alin. 2 din ROAF urmând a fi următorul:
Dacă una din echipe, ambele echipe sau asistența medicală se prezintă la teren după ce arbitrul a fluierat sfârșitul jocului, respectiv după timpul regulamentar de 15 minute, respectiv 30 de minute în cazul asistenței medicale, se vor aplica sancțiuni regulamentare. În toate cazurile, arbitrul jocului va cronometra perioada de 15 sau 30 de minute, după caz, în prezența sau cu înștiințarea expresă a delegatului de joc sau oficialului responsabil de turneu, dacă este cazul, și a delegaților celor două echipe și va anunța și arăta expirarea termenului mai sus menționat, conform cronometrului deținut.
Prezenta modificare este valabilă doar până la finalul sezonului 2021/2022.

Calendar